Favori Listesi
Sepetim
Ara Toplam :
İndirim :
Toplam :

Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi, bloomandfresh.com (“SİTE”) ile SİTEye üye olurken "ÜYE"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, SİTEye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. a) bloomandfresh.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Emirgan Mah. Boyacıçeşme Sok. No: 12 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim IF Girişim ve Teknoloji A.Ş. (“IF”)
 2. b) bloomandfresh.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE")

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu IF’in sahip olduğu internet sitesi www.bloomandfresh.com’dan üyenin faydalanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 1. TANIMLAR

SİTE: www.bloomandfresh.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli ürünlerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: SİTEye üye olan ve SİTEde sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

KULLANICI: www.bloomandfresh.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda www.bloomandfresh.com sitesinden mesaj gönderilmesi ile Kullanıcı'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.bloomandfresh.com internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.  ÜYE,  www.bloomandfresh.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, IF’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2.  ÜYE, IF tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından IF’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, IF’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3.  ÜYE www.bloomandfresh.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.4.  ÜYE, www.bloomandfresh.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.5.  www.bloomandfresh.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin IF ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. IF’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6.  IF, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, www.bloomandfresh.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden IF’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.7.  ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, IF’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, IF’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9.  IF’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, IF’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10.  www.bloomandfresh.com internet sitesi yazılım ve tasarımı IF mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11.  IF tarafından www.bloomandfresh.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, SİTEye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12.  IF, Bloom and Fresh Websitesi Aydınlatma Metni kapsamında, belirtilen amaçlara uygun olarak, üyelerin kişisel bilgilerini işleyebilir ve bu kişisel verileri aydınlatma metninde belirtilen 3. Kişilere aktarabilir. IF tarafından web sitesi üzerinden işlenen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiye IF Aydınlatma Metni’nden (hyperlink) ulaşabilirsiniz.

4.13.  IF, üyelerin Bloom and Fresh web sitesi üzerinden paylaştıkları cep telefonu numarası, elektronik posta adresi dahil iletişim bilgileri üzerinden Bloom and Fresh tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklam, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere türlü amaçlarla, açık rıza verilmesi halinde, üyelerle iletişime geçebilir. 

4.14. SİTEnin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için KVKK mevzuatının da öngördüğü şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICInın, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Bloomandfresh.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.15.  IF, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, KULLANICIlara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Bloomandfresh.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.16.  IF, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.17.  Taraflar, işbu SÖZLEŞMEden doğabilecek ihtilaflarda IF’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18.  IF, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylaması ile beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. ÜYE mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda web sitesindeki “Hesap Bilgilerin” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

5.1.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ÜYEye ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler;

sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ÜYEye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ÜYE ile IF arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin IF tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan veriler üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından SİTEde yer alan politikalarda belirtilen sürelerle kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

5.2.  ÜYEye, önceden onay verilmesi halinde, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. Kredi kartı ve üyelik bilgilendirme işlemleri için ÜYEden önceden onay alınmasına gerek yoktur.

5.3.  ÜYE tarafından SİTEye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ÜYEye ait cihazlardan girildiğinden ÜYE tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ÜYEye aittir.

5.4.  ÜYE, IF’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ÜYEnin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ÜYE isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICIya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ÜYEye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

5.5.  SİTEye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; IF’in anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları IF’e aittir.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

www.bloomandfresh.com, SİTEye erişilmesi, SİTEnin ya da SİTEdeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. www.bloomandfresh.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTEye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTEnin kullanılması ile www.bloomandfresh.com işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya IF tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. IF üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

IF, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.bloomandfresh.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.bloomandfresh.com işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

ÜYEnin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Ön Bilgilendirme Formu


MADDE 1 - SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan:IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres:Emirgan Mahallesi Boyacıçeşme Sokak No: 12 Sarıyer - İstanbul

Telefon:(212) 212 0 282

Faks:(212) 212 0 292

E-posta Adresi:[email protected]

Mersis Numarası:0465041271300014


MADDE 2 – GÖNDERİCİ/TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı:

Telefon:

E-posta Adresi:


MADDE 3 – TESLİMAT ALICISINA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı:

Telefon:

E-posta Adresi:


MADDE 4 - KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICI ile arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi bloomandfresh.com tarafından kayıt altına alınmakta olup, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ dilediği zaman “Sözleşmeler” sekmesinden metinlere ulaşım sağlayabilecektir.


MADDE 5 - TANIMLAR

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ: Bir mal veya HİZMETi SATICIya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİyi,

TESLİMAT ALICISI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME: SATICI ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) ifade eder.

MADDE 6 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

6.1. Malın/Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Mal/Ürün/Hizmet Türü:

Sipariş Numarası:

Satış Fiyatı (Vergiler Dahil): 

Sipariş bedelinin ödenme şekli:

Teslimat Şekli:

Teslim masraflarının tutarı :


MADDE 7 - MALIN/ÜRÜNÜN TESLİMATI

Teslimat, sipariş sırasında seçilen tarih ve saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Mal/ürünün teslimi GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa yapılır. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır.

Sipariş konusu mal/ürünün teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından online olarak onaylanmış olması ve mal/ürün bedelinin GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 8 - ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

MADDE 9 - GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında SATICInın müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

MADDE 10 - CAYMA HAKKI

İşbu madde kapsamında GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkını kullanabileceği ürünler, SATICININ e-ticaretini yapmakta olduğu “çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar” dışında kalan ürünlerdir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICInın e-ticaret sitesinde yer alan çiçek buketleri, saksı bitkileri, makaron, çikolata, hediye kutuları ürünleri için cayma hakkını kullanamaz.

Bunlar dışında SATICININ satışını yapacağı yapısı gereği bozulmayacak, son kullanma tarihi geçmeyecek, iadesi sağlık ve hijyen açısından sorun teşkil etmeyecek ürünler için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ aşağıda yer alan şartlar dahilinde cayma hakkını kullanabilir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICIya aittir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, işbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılması için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından 14 (on dört) günlük süre içinde SATICIya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu SÖZLEŞMEde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmeti GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ iade etmekle mükelleftir. Fatura asli gönderilmezse GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından karşılanır.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kişiye özel hazırlanan mal/ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICInın e-ticaretini yapmakta olduğu çiçek buketleri, saksı bitkileri, makaron, çikolata, hediye kutuları ürünleri için cayma hakkını kullanamaz. Bu ürünler niteliği gereği “çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek” ürünler olup, aşağıda yer alan cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşmeler kapsamındadır.

Yönetmelik gereği, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler aşağıdaki gibidir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 12 - GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.


MADDE 13 - YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 14 - SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİyi bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

MADDE 15 - İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak GÖNDERİCİ/TÜKETİCİlere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ; 6502 sayılı Kanun’un m. 48, f.2 ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Mesafeli Satış SözleşmesiMADDE 1 - SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan: IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.)

Adres:Emirgan Mahallesi Boyacıçeşme Sokak No: 12 Sarıyer - İstanbul

Telefon:(212) 212 0 282

Faks:(212) 212 0 292

E-posta Adresi:[email protected]

Mersis Numarası:0465041271300014


MADDE 2 - GÖNDERİCİ/TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad-Soyad:

Telefon:

E-posta Adresi:


MADDE 3 - TESLİMAT ALICISINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ad-Soyad:

Telefon:

Teslimat Adresi:


MADDE 4 - TANIMLAR

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ: Bir mal veya HİZMETi SATICIya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

SİTE: SATICIya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİyi,

TESLİMAT ALICISI: Bir mal veya HİZMETi ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME: SATICI ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini (RG:27.11.2014/29188) ifade eder.


MADDE 5 – KONU VE KAPSAM

İşbu SÖZLEŞME 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. TARAFLAR işbu SÖZLEŞME tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu SÖZLEŞMEnin konusu, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICIya ait www.bloomandfresh.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ÜRÜNün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLARın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 6 - GÖNDERİCİ/TÜKETİCİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

a) SATICInın unvanı ve iletişim bilgileri,

b) SATICI tarafından uygulanan GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye elektronik iletişim kuralları ile GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin bu hususlarda SATICIya verdiği izinler, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin kanuni hakları, SATICInın hakları ve TARAFLARın haklarını kullanım usulleri,

c)ÜRÜNler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

d)SÖZLEŞME konusu ÜRÜNler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ÜRÜNlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICIya ödeyeceği toplam bedel),

e)ÜRÜNlerin GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

f)ÜRÜNler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile SÖZLEŞMEnin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda TARAFLARın sorumlulukları,

g)GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkına sahip olmadığı ÜRÜNler ve diğer mal-HİZMETler,

h)GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkını kaybedeceği,

ı)Cayma hakkı olan ÜRÜNlerde, ÜRÜN cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICIya karşı sorumlu olacağı, SATICInın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

i)Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ÜRÜNleri SATICIya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ÜRÜN bedelinin iadesi ve iade sırasında, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

j)GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SİTEde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

k)Mahiyetine göre bu SÖZLEŞME'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu SÖZLEŞME GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından SİTEde onaylanarak kurulduktan sonra GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye elektronik posta ile gönderildiğinden GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcının de 10 (on) yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

l)Uyuşmazlık hallerinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICIya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

İşbu madde kapsamında GÖNDERİCİ/TÜKETİCİNİN cayma hakkını kullanabileceği ÜRÜNler, SATICININ e-ticaretini yapmakta olduğu “çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar” dışında kalan ÜRÜNlerdir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICInın e-ticaret sitesinde yer alan çiçek buketleri, saksı bitkileri, makaron, çikolata, hediye kutuları ÜRÜNleri için cayma hakkını kullanamaz.

Bunlar dışında SATICININ satışını yapacağı yapısı gereği bozulmayacak, son kullanma tarihi geçmeyecek, iadesi sağlık ve hijyen açısından sorun teşkil etmeyecek ÜRÜNler için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ aşağıda yer alan şartlar dahilinde cayma hakkını kullanabilir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ÜRÜNün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. SÖZLEŞMEde, HİZMETin ifasının 14 (on dört) günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞMEyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılması için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ÜRÜNün işbu SÖZLEŞMEde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye teslim edilen mal/HİZMETe ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/HİZMET bedeli ve teslimat masrafları GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/HİZMETi GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ iade etmekle mükelleftir. Fatura asli gönderilmezse GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/HİZMETin teslimat bedeli GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/HİZMETler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/HİZMETler, tek kullanımlık mal/HİZMETler, kişiye özel hazırlanan mal/HİZMETler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICInın e-ticaretini yapmakta olduğu çiçek buketleri, saksı bitkileri, makaron, çikolata, hediye kutuları ÜRÜNleri için cayma hakkını kullanamaz. Bu ÜRÜNler niteliği gereği “çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek” ÜRÜNler olup, aşağıda yer alan cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşmeler kapsamındadır.

Yönetmelik gereği, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler aşağıdaki gibidir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya HİZMETlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ÜRÜNlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen HİZMETler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan HİZMETlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9 - GENEL HÜKÜMLER

9.1 GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, Madde 3'te belirtilen SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

9.2 SÖZLEŞME konusu ÜRÜN, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ÜRÜN için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu SÖZLEŞMEyi feshedebilir. SÖZLEŞMEnin feshi durumunda, satıcı varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

9.3 SÖZLEŞME konusu ÜRÜN, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.4 SATICI, SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, SÖZLEŞMEden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye eşit kalite ve fiyatta mal veya HİZMET tedarik edebilir.

9.5 SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün teslimatı için işbu SÖZLEŞMEnin elektronik ortamda teyit edilmesi ve SÖZLEŞME konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ÜRÜN bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ÜRÜN teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.6 SATICI sipariş konusu mal ya da HİZMET ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye durumu yazılı olarak veya GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye iade eder.

9.7 SATICI, malın GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ ya da GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

9.8 GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICInın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

9.9 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile SÖZLEŞME konusu ÜRÜNü süresi içinde teslim edemez ise, durumu GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

9.10 GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ÜRÜNün GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden talep edebilir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

MADDE 10 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

10.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler;

sipariş almak, ÜRÜN ve HİZMETleri sunmak, ÜRÜN ve HİZMETleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ÜRÜNler ve HİZMETler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ ile SATICI arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan veriler üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından SİTEde yer alan politikalarda belirtilen sürelerle kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

10.2. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİLERe, önceden onay verilmesi halinde, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde her türlü ÜRÜN ve HİZMETlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. Kredi kartı ve üyelik bilgilendirme işlemleri için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden önceden onay alınmasına gerek yoktur.

10.3. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından SİTEye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye ait cihazlardan girildiğinden GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye aittir.

10.4. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICIya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICIya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

10.5. SİTEye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICIya aittir.

MADDE 11 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ÜRÜN ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden talep edebilir ve her koşulda GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICInın uğradığı zarar ve ziyandan GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ sorumlu olacaktır.

MADDE 13 - BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞMEden doğabilecek ihtilaflarda SATICInın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin mal/ÜRÜNü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 15 - İSTİSNA

İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler TARAFLAR arasında hüküm ifade etmeyecektir.

MADDE 16 - YÜRÜRLÜK

16 (onaltı) maddeden ibaret bu SÖZLEŞME, TARAFLARca okunarak, işlem tarihinde, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. SÖZLEŞMEnin bir nüshası GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir

SATICI

IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ


TARİH


Aydınlatma Metni

IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket” veya “IF”) olarak mahremiyetinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte olup, KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere aktarabileceğiz.  

2- Kişi Kategorileri (Kimlerin kişisel verilerini işliyoruz?)

Üye Müşteri

www.bloomandfreh.com internet sitesi üzerinden üye olan kişi

Misafir Müşteri

www.bloomandfreh.com internet sitesi üzerinden üyeliği bulunmayan, üye olmadan alışveriş yapan kişi

Potansiyel Üru¨n veya Hizmet Alıcısı / Çevrimiçi Ziyaretçi 

www.bloomandfreh.com internet sitesini ziyaret eden, alışveriş yapmayan, web sitesi üzerinde hareket eden kişi (ürünleri inceleyen vb.)

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

www.bloomandfreh.com internet sitesi üzerinden yapılan alışverişin teslimat kişisi ve adresi olarak gösterilen kişi3- Kişisel Veri İşleme Süreçleri (Amaç, Hukuki Sebep ve Saklama Süresi)

 

3.1. Üye Müşteri

Aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz, belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda www.bloomandfresh.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Veri Tipi

İşleme amacı

Hukuki sebep

Saklama süresi

Ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmenin kurulması, web sitesi aracılığıyla alışveriş yapılabilmesi, talep, öneri ve şikayetlerin alınması

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Üyeliğin devam ettiği süre boyunca + 10 yıl

Ticari elektronik ileti izni

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, kampanyalar hakkında bilgi verilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Ticari elektronik ileti izninin geri alınmasından itibaren 3 yıl

Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, Kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası

Siparişlere ilişkin fatura kayıtlarının oluşturulması, Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

10 yıl

Satın alınan ürün bilgisi, Sipariş kayıtları, Alışveriş geçmişi, Özel gün kayıtları

Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

10 yıl

Zorunlu çerez  kayıtları

Sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2 yıl

Seçimlik çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

Açık rıza

2 yıl

IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri

Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

2 yıl

 

3.2. Misafir Müşteri

Aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz, belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda www.bloomandfresh.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Veri Tipi

İşleme amacı

Hukuki sebep

Saklama süresi

Ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası

Sözleşmenin kurulması, web sitesi aracılığıyla alışveriş yapılabilmesi, talep, öneri ve şikayetlerin alınması

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Üyeliğin devam ettiği süre boyunca + 10 yıl

Ticari elektronik ileti izni

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, kampanyalar hakkında bilgi verilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Ticari elektronik iznin geri alınmasından itibaren 3 yıl

Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası

Siparişlere ilişkin fatura kayıtlarının oluşturulması, Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

10 yıl

Satın alınan ürün bilgisi, Sipariş kayıtları, Alışveriş geçmişi, Özel gün kayıtları, Faydalanılan kampanyalar

Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

10 yıl

Seçimlik çerez  kayıtları, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

Açık rıza

2 yıl

Zorunlu çerez  kayıtları

Sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2 yıl

IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri

Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

2 yıl3.3. Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı / Çevrimiçi Ziyaretçi

Aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz, belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda www.bloomandfresh.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Veri Tipi

İşleme amacı

Hukuki sebep

Saklama süresi

Zorunlu çerez  kayıtları

Sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2 yıl

Seçimlik çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

Açık rıza

2 yıl

IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri

Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

2 yıl3.4. Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişinin Verileri

 

Veri Tipi

İşleme amacı

Hukuki sebep

Saklama süresi

Ad, soyad, adres, cep telefonu numarası, fatura bilgisi 

Web sitesi üzerinden alınan ürünlerin teslim süreçlerinin yürütülmesi, fatura ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi,

yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

10 yıl
4-  Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir. 

Adınız, soyadınız, adresiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, ….

 1. www.bloomandfresh.com web sitesi sunucusu …………… ’da bulunduğundan …………. ’ya aktarılmaktadır.
 2. www.bloomandfresh.com web sitesine ilişkin teknik destek, bakım hizmetleri ………… .'da yer alan …………. unvanlı şirketten alınmakta olduğundan bahsi geçen kişisel verilerinize yukarıda sayılan hizmet sağlayıcı şirket tarafından yurtdışından erişim sağlanabilecektir.

Ayrıca, yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarımızı ya da diğer sözleşmelerimizi yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; ya da müşterilerimizin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğü altına girmemiz gerekiyorsa, kişisel verilerinizi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan profesyonel danışmanlarımıza açıklayabileceğimizi belirtmek isteriz.  

Şirketimiz, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.5- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak siz veri sahiplerine aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, www.bloomandfresh.com adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formunu (hyperlink) doldurarak, ilgili formda belirtilen yöntemlerden biri ile Şirketimizin Boyacıçeşme Sok. No:12 Emirgan/Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla veya  [email protected] mail adresine iletmeniz halinde, talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

 

6- Ticari Elektronik İletiŞirketimiz, www.bloomandfresh.com web sitesi üzerinden paylaştığınız cep telefonu numarası, elektronik posta adresi dahil iletişim bilgileriniz üzerinden, tarafımızca yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklam, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere türlü amaçla sizinle iletişime geçebilir. Bu kapsamda sizinle iletişime geçmemize, web sitesi üzerinde siparişinizi tamamlama aşamasında bilgi talep etme aşamasında ilgili kutucuğu işaretleyerek onay verirseniz, bu ticari iletişimler için onay vermiş olacaksınız.

Sizinle bu kapsamda iletişime geçilmesini artık istememeniz halinde, Şirketimiz tarafından belirtilen yöntemlerle Şirketimiz ile iletişime geçerek her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme imkanını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Reddetme hakkını kullanmış olmanız, Şirketimizin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre onay verilmese dahi gönderilebilen bildirimlerin (örn: sipariş durumu ile ilgili bilgiler vb.) yapılmasına engel teşkil etmez.IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi  

Merkez : Boyacıçeşme Sok. No:12 Emirgan/Sarıyer, İstanbul, Türkiye

Tel : +90 212 212 0 282

 

Çerez Politikası

Boyacıçeşme Sok. No:12 Emirgan/Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde faaliyet gösteren IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilen ve yönetilen bloomandfresh.com alan adlı internet sitesini ( Site ) ziyaret eden kişilerin ( Ziyaretçi ) ziyaretleri sırasında IF tarafından çerezler ( Çerez/Çerezler ) kullanılmaktadır. Bu Çerez kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) olmak üzere IF’in tabi olduğu mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

IF, ilgili kişi hakkında elde ettiği kişisel verileri  www.bloomandfresh.com adresinde yer alan Web Sitesi Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Bu Çerez Politikası, Web Sitesi Aydınlatma Metninin eki niteliğinde olup bu metinlerin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

 1. Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez (Cookie) teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının cihazına veya ağ sunucusuna tarayıcılar aracılığıyla gönderdiği küçük metin (text) dosyalarıdır. Bu metin (text) dosyası tamamen kişiye özel olup; sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir. Kesinlikle bir virüs değildir. Çerezler Site’nin kişiyi daha sonra tanıyabilmesi içindir.

 1. Çerez Kullanım Amaçları Nelerdir ?

IF, Site’de çeşitli amaçlarla Çerezler kullanmakta ve bu Çerezler vasıtasıyla kişisel verileri işleyebilmektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
 • Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sunulan hizmetleri geliştirmek ve kullanım kolaylığı sağlamak,
 • Site’ye yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlere göre kişiselleştirmek,
 • Site’nin, IF’in ve Ziyaretçi’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
 • Ziyaret trafik istatistiğini oluşturmak (Site’nin ziyaret tarih ve saat bilgilerinin belirlenmesi),
 • Ziyaretçiler’in tercih ettiği hizmetlere göre önerilerde bulunmak (kullanım analizleri), ve
 • Site’den nasıl haberdar olunduğunu belirlemek.
 1. Kullanım Bakımından Çerez Türleri

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler:  Bu Çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu Çerezler’e, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde Site düzgün çalışamaz.

Analiz/Performans Çerezleri:  Bu Çerezler, Site’nin işleyişinin analiz edilip anlaşılmasını ve Ziyaretçi ile etkileşime geçerek Site’nin geliştirilmesini sağlar. Bu Çerezler’in kullanımı engellenebilir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler:  Bu Çerezler Ziyaretçi’ye daha kolay ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihleri hatırlamak, Site üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişilmesini sağlamak, Site’nin etkin şekilde kullanılması, Site’nin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin Site’yi nasıl kullandığı gibi işlevleri yerine getirir. Niteliği gereği bu türdeki Çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgileri içerebilir. Bu Çerezler’in kullanımı engellenebilir.

Hedefleme/Reklam/Ticari Çerezler:  Bu Çerezler, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilgi çekebilecek içeriklerin saptanarak sunulması için kullanılmaktadır. Kullanıcıların ilgi alanları ve seçimleri doğrultusunda hedeflenen ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyimini artırmaya yarar. Bu Çerezler’in kullanımı engellenebilir. Ancak bu engelleme, reklam içeriklerini bütünüyle engellemeyecek; sadece kullanıcının ilgisini çekebilecek reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

Flash Çerezleri:  Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Üçüncü Taraf Çerezleri:  Site; üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar kullanıcıya özel reklamları sunabilmek için kendi Çerezleri’ni yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen Çerezler Site’de ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

 1. Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies):  Kişinin bilgisayarında ve akıllı mobil cihazında kişi tarafından silinen veya belirli bir tarihe varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu Çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies):  Bu Çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Bu Çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği Site’de belirli bir süre pasif kaldığında veya Site’yi kapattığında silinir. Site’de üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için yukarıda tanımlandığı üzere Hedefleme/Reklam/Ticari Çerezler kullanılır. Bu Çerezler, ziyaret edilen web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Site, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarını hatırlamak, kullanıcıya hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Site ziyaret edildiğine ve bu eklentiler kullanıldığında, Site doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcısına iletilir ve ziyaret etmekte olunan web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ kullanıcıya ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesaba ait verilerle birleştirebilir.

 1. Site’de Kullanılan Çerezler

Çerez Adı

Çerez Türü

Kullanım Amacı

Google Analytics

 • İşlevsel ve Analitik Çerezler
 • Hedefleme/Reklam/Ticari Çerezler

Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Site’yi nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Site’nin kullanımıyla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılabilmekte ve Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanabilmektedir. Google bu bilgileri Site’nin kullanımın değerlendirmek, Şirket için Site faaliyetini derlemek ve Site faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adres ziyaret edilebilir:  http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Adobe Analytics

 • İşlevsel ve Analitik Çerezler
 • Hedefleme/Reklam/Ticari Çerezler

Adobe çerezleri, Site’nin kullanımın değerlendirmek, Şirket için Site faaliyetini derlemek ve Site faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Adobe Analytics çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresler ziyaret edilebilir:  https://www.adobe.com/tr/privacy/policy.html

 

 

 1. Çerez Kullanımının Kontrol Edilmesi

Tarayıcıların birçoğu başta Çerezler’i kabul eder şekilde tasarlanmıştır, fakat Çerezler’in gelmemesi, Çerezler gönderildiğinde ikaz verilmesi veya çerezlerin bilgisayarlarda saklanmaması istenirse bunları sağlayacak biçimde ayarlar değiştirilebilir, çerez kullanım tercihleri ayarlanabilir. Ziyaretçi veya kullanıcı, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay vermiş olduğu kabul edilir. İnternet tarayıcılarının Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri incelenebilecektir:

Belirli Çerezler’in kullanımı Site’nin doğru biçimde çalışması için zorunludur . Çerez kullanımının engellenmesi söz konusu olur ise Site her ziyaret edildiğinde verilen bilgilerin tekrar girilmesi gerekir ve bununla birlikte Şirketimizin internet üzerinden sağladığı bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir veya Site’deki sayfaların bir kısmını görülemeyebilir.

İşbu Çerez Politikası’nı değiştirme hakkımız saklıdır.

Veri Saklama ve İmha Politikası

Versiyon : 1

Düzenleme Tarihi : 01.01.2021

 

 1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Kişisel Verileri Saklama, Kayıt ve İmha Prosedürü (“ Prosedür ”), IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi (“ Şirket ”) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin kaydı, saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan işbu Prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

1.2. Kapsam

Şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler, işbu Prosedür kapsamında olup; Şirket’in sahip olduğu ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde işbu Prosedür uygulanır.

1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar

Alıcı Grubu:

Veri sorumlusu Şirket tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan:

Şirket personeli.

Elektronik Ortam:

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam:

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı:

Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, veri sahibi

İlgili Kullanıcı:

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri:

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha:

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Prosedür:

İşbu Kişisel Verileri Kayıt, Saklama ve İmha Prosedürü.

Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu Şirket’i.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi:

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS:

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi.

Yönetmelik:

28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
 1. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirket’in tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Prosedür kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

Tablo 1: Sorumlu personel ve görev dağımı

PERSONEL

GÖREVLİ

SORUMLULUK

Ad-Soyadı

Unvan

KVK Komitesi sorumlusu

Her bir departmanın iş süreçlerinin saklama ve periyodik imha sürelerine uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin gözetimi

Adı-Soyadı

Unvan

İrtibat Kişisi

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Adı-Soyadı

Unvan

İnsan Kaynakları Departmanı

Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Adı-Soyadı

Unvan

Bilgi İşlem Departmanı

Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Adı-Soyadı

Unvan

Finans ve Finansal Servisler Departmanı

Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Adı-Soyadı

Unvan

Lojistik ve Ticari Lojistik Departmanı

Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Adı-Soyadı

Unvan

Pazarlama Departmanı

Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Adı-Soyadı

Unvan

Satış Departmanı

Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

 

 1. KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları ve Şirketçe kullanılan diğer yazılımlar)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Kağıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 1. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, tedarikçiler, müşteriler, hizmet sağlayıcıları, diğer üçüncü kişiler, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanun’a uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

4.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanun’un 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5. ve 6. maddelerinde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirket faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre kadar saklanır.

4.1.1. Kişisel Sağlık Verileri

Şirket tarafından toplanan ve saklanan çalışanlara ilişkin sağlık verileri, yalnızca Şirket bünyesinde görev alan işyeri hekimi tarafından işlenebilecek ve işyeri hekimine ait özel odada ve kilitli dolaplarda saklanabilecektir.

Zorunlu hallerde, söz konusu sağlık verilerinin bulunduğu dolaba erişim, yalnızca İrtibat Kişisi tarafından sağlanabilecek , başkaca hiçbir çalışan veya yetkilinin söz konusu verilere erişimi söz konusu olmayacak ve verilerin kullanılması ile ilgili yapılması gereken işin sona ermesi ile birlikte, söz konusu veriler aynı yere kaldırılacak ve aynı şekilde kilitli olarak muhafaza edilecektir.

4.1.2. Diğer Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Gerek Şirket çalışanları gerekse 3. Kişilere ait olan özel nitelikli kişisel veriler, işlenme sebebine bakılmaksızın, yalnızca İrtibat Kişisinin erişebileceği ve sadece bu verilerin yer aldığı belge, kayıt vb. ortamları saklamak üzere özel olarak ayrılmış kilitli dolaplarda muhafaza edilecektir.

4.1.3. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar Şirket nezdinde muhafaza edilir.

Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer vergi mevzuatı,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

4.1.4. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Şirket güvenliğini sağlamak,
 • Bilgi teknolojileri süreçlerini yürütmek,
 • Sistem erişimini ve güvenliğini sağlamak,
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve edimleri ifa edebilmek,
 • Müşteri raporlamalarını yapabilmek,
 • Satış ve pazarlama süreçlerini yerine getirmek,
 • Sponsorluk ve kurumsal iletişim faaliyetlerini yerine getirmek,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti süreçlerini yürütmek,
 • Bayi kanal yönetimi süreçlerini yürütmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Yasal raporlamalar yapmak,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek.

4.2. İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanun’un 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
 • Şirket’in, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4.3. İmhanın Tutanak Altına Alınması

Her bir imha sürecinin sonunda ilgili imha işlemi, bir tutanak ile imha sürecini gerçekleştiren departman sorumlusu ve KVK Komite sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. Söz konusu tutanak 5 yıl süreyle Şirket bünyesinde saklanır.

4.4. Kişisel Veri İmha Prosedürü ve Veri İmha ve Bilgi Talepleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesi gereğince, işbu form (“Talep Formu”) ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 1. Yazılı Olarak Başvuru
  Islak imzalı olarak şahsen başvuru yapabilir, Noter vasıtasıyla, PTT / Kargo aracılığı ile veya bizzat elden teslim etmek suretiyle, Emirgan Mahallesi, Boyacıçeşme Sokak, No:12/2 Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresimize gönderebilirsiniz. Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
 2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru
  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile [email protected] kep adresimize başvurunuzu gönderebilirsiniz; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
 3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
  Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle [email protected] adresimize başvurunuzu gönderebilirsiniz; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
 4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
  Mobil imza/e-imza içerecek biçimde, Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresimize başvurunuzu gönderebilirsiniz; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Başvurunuz en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Sunduğunuz bilgi ve belgelerde sorun veya eksiklik olması halinde sizinle iletişime geçilecektir.

Veri imha talep formunu indirmek için tıklayınız.

 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanun’un 12. maddesiyle 6. maddesinin dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde ve Şirket tarafından ihdas edilen Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü kapsamında, tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

5.1. Teknik Tedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Sızma (Penetrasyon) testleri ile Şirket bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Şirket’in bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
 • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurul’a bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı bir prosedür belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmakta ve test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

5.2 İdari Tedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanmak üzere gerekli hükümler Disiplin Yönetmeliğine eklenmiştir.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler Şirket tarafından Tablo 3’te verilen yöntemlerle silinir.

Tablo 3: Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süresi sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süresi sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süresi sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir, arşivde kilitli dolaplarda saklanır ve bu dolapların kilitleri yalnızca evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisinde bulunur.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süresi sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

6.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo 4’te verilen yöntemlerle yok edilir.

Tablo 4: Kişisel verilerin yok edilmesi

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süresi sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik/Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süresi sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

6.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Kayıt, Saklama ve İmha Prosedürü’nde yer alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Şirket tarafından güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi işbu Prosedür’ün 2. maddesinde belirtilen sorumlular tarafından yerine getirilir.

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu

Süreç

Saklama Süresi

İmha Süresi

Mevcut personel için her türlü İK formları ve belgelerinin saklanması

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Personel özlük dosyası tutulması

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

İşe alım

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Çalışan adayı özgeçmişlerinin saklanması

3 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Bordrolama

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

İş sağlığı ve güvenliği uygulama ve eğitim kayıtlarının tutulması

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 15 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Aday tedarikçi listesinin saklanması

3 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Üçüncü kişilerle (müşteri, bayi, tedarikçi vb.) imzalanan sözleşmeler ve bu kapsamda yapılan iş ve işlemler

Sözleşmenin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

CCTV ve Depo güvenlik kamera görüntülerinin kaydı

10 gün

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Kargo İşlemleri

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kayıt/Takip/Log Sistemleri

2 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Kurumsal İletişim Faaliyetleri

3 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Muhasebe ve cari hesap işlemleri

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri iletişim ve memnuniyet sağlama faaliyetleri

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Her mecrada satış ve pazarlama faaliyetleri

3 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hesap & erişim yönetimi ve dosya yönetim sunucusu

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Genel Kurul ve yönetim kurulu İşlemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgilerin tutulması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Ödeme, fatura ve diğer muhasebe işlemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Lojistik, Dağıtım ve Sevkiyat

4 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 1. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini altı (6) ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirket nezdinde her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 1. PROSEDÜR’ÜN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Prosedür, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kağıt nüshası da Şirket nezdinde dosyasında saklanır.

 1. PROSEDÜR’ÜN GÜNCELLENME PERİYODU

Prosedür, mevzuat değişikliklerinde ve ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 1. PROSEDÜR’ÜN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Prosedür, 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Prosedür’ün ıslak imzalı eski nüshaları Şirket yetkili organlarınca iptal edilir ve en az beş (5) yıl süre ile Şirketçe dosyasında saklanır.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 1. GENEL 

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ KVKK” ) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları hızlı, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla IF Girişim ve Teknoloji Anonim Şirketi (“ Şirket ”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

 1. BAŞVURU YOLU 

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle: 

 • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Boyacıçeşme Sok. No:12 Emirgan/Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresine şahsen başvurarak, veya
 • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Boyacıçeşme Sok. No:12 Emirgan/Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresine noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla, veya
 • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Şirketimiz’in [email protected] e-posta adresine,  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  

iletebilirsiniz. KVKK ilgili hükümleri uyarınca yazılı başvurularda başvuru formunun Şirketimize tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir. 

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 1. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

KVKK’nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Şirketimiz tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

 

Ad ve Soyadı*

 

T.C Kimlik Numarası*/Yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya kimlik numarası

 

Adres*
Telefon*

 

E-mail*

 

 

* Doldurulması Zorunlu Alanlar

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır. Şirketimiz ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.Üye Müşteri 

 

Misafir Müşteri

 

Potansiyel Üru¨n veya Hizmet Alıcısı / Çevrimiçi Ziyaretçi

 

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

 

Mevcut Çalışan

 

Stajyer

 

İşten Ayrılmış Çalışan

 

Çalışan Adayı

 

Üçüncü Kişiler

 

Ziyaretçi

 

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

 

Diğer 

Lütfen belirtiniz:

  1. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

 

 

Talep Konusu

Seçiminiz

 1.  

Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1 (a) )

 
 1.  

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (b) )

 
 1.  

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1 (c) )

 
 1.  

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını,

aktarılıyorsa üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (ç) )

 
 1.  

Şirket / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel

verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. 

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) 

 (KVKK md. 11/1 (d) )


 

 1.  

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; 

a) Silinmesini talep ediyorum. 

b) Yok edilmesini talep ediyorum. 

(KVKK md. 11/1 (e ) 


 1.  

 1.  
 1.  

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) (KVKK md. 11/1 (f) 

 
 1.  

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ; 

a) Silinmesini talep ediyorum. 

b) Yok edilmesini talep ediyorum. 

(KVKK md. 11/1 (f)) 


 1.  

 1.  
 1.  

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. 

(KVKK md. 11/1 (g) 

  

 1.  

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. 

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi) 

(KVKK  md. 11/1 (ğ) 

 

 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.  1. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

 

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru taleplerini değerlendirerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. 

 

Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. 

 

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

 

Şirketimiz Tarafından Verilecek Yanıtın Bildirilme Şekli Seçiminiz

Seçiminiz

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin

ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

 

Posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 
KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Veri Sahibinin (Başvuru Sahibinin):

Adı Soyadı:

Adres:

İmza:

Tarih: